top of page

Opłata wpisowa 800zł

Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, która gwarantuje miejsce w żłobku.

Miesięczne czesne 1800zł

+opłata za żywienie

W naszym żłobku oferujemy Maluszkom cykl zajęć edukacyjno-rozwojowo-wychowawczych.

Cykle te mają na celu rozwijanie różnych umiejętności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.

Zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi w wieku od dwunastu miesięcy do 3,5 lat w godz. 8:00 - 17:00

Wyrabiamy nawyki higieny oraz troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zajęcia ogólnorozwojowe, wspomagające indywidualny rozwój i wczesną edukację każdego dziecka. Kształtujemy postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród rówieśników. 

Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci oraz ich uzdolnienia,

poprzez formy działalności plastyczno-technicznej oraz uczestnictwo w zajęciach rytmicznych i muzycznych.

Zapewniamy dzieciom prawidłowe żywienie oraz uczymy

przestrzegania zasad higieny przy spożywaniu posiłków.

OFERTA PROGRAMOWA

1. Indywidualne podejście do każdego dziecka

2. Troskliwa pielęgnacja i opieka

3. Zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci:

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

Zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia rytmiczne i taneczne

Zajęcia sensoryczne

Zajęcia sensoplastyczne

Profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne

4. Wspólne wydarzenia w trakcie roku

(m.in. wiele dni tematycznych w każdym miesiącu,

bal przebierańców, urodzinki każdego dziecka)

5. Zabawy językowe – język angielski

 

Każde dziecko jest dla nas ważne, dlatego celem naszych działań jest wychowanie Maluszków na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych etapach życia, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania.

Najważniejsze dla nas są szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte dzieci, które czują się bezpieczne i kochane w każdej sytuacji.

bottom of page